Νέα και Ανακοινώσεις

Δηλώσεις του Προέδρου της Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων στο ΚΥΠΕ στις 15.04.2020

Ο Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) στις 15.04.2020 για τις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και τα νέα δεδομένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο λόγω των μέτρων πρόληψης της πανδημίας covid-19.

 

1. Τι σημαίνει για σας η οδηγία που έβγαλε χθες το ΥΠΠΑΝ για τις εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης;

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας τα Πανεπιστήμια ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπισή της εφάρμοσαν μεθόδους για τη συνέχιση εξ αποστάσεως της διδακτικής και ερευνητικής λειτουργίας τους κάνοντας πλήρη χρήση των ψηφιακών υποδομών τους και σύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Η όλη διαδικασία υπήρξε αποτέλεσμα συνεχούς διαβούλευσης και σύμπλευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων με τους θεσμικούς φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Η οδηγία του ΥΠΠΑΝ της 14.04.2020 έρχεται να θωρακίσει θεσμικά όλες τις εναλλακτικές μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποίησαν τα Ιδρύματα για τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων αξιολογήσεων και των τελικών εξετάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρως ο εκπεφρασμένος από όλους τους φορείς στόχος για την ποιοτικά και ακαδημαϊκά άρτια ολοκλήρωση της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς.

2. Μια δήλωση και για την τηλεδιάσκεψή σας με τον Υπουργό Παιδείας;

Η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Παιδείας επιβεβαίωσε το κλίμα αγαστής συνεργασίας και συναντίληψης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την ηγεσία του Υπουργείου. Τονίστηκε, επίσης. η βούληση και δυνατότητα των Πανεπιστημίων να συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας στη φοιτητική κοινότητα, αλλά και γενικότερα στη  κοινωνία και, βεβαίως, η οδηγία του ΥΠΠΑΝ μόνον θετικά συνεισφέρει στην τεράστια προσπάθεια των Ιδρυμάτων για την υποχρεωτική προσαρμογή στα νέα δεδομένα χωρίς να θιγούν η προσπάθεια των φοιτητών μας, οι απονεμόμενοι τίτλοι σπουδών τους και η επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανέλιξη.

3. Πώς προχωράτε ως Πανεπιστήμια;

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο αναδεικνύονται ως πυλώνες κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας, συνέπειας, αξιοπιστίας και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας, χαρακτηριστικά απαραίτητα για τη στήριξη  των προσπαθειών της Πολιτείας για την γρήγορη ανάταξη, μείωση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στη κοινωνία και οικονομία  και συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας.

4. Με ποιο τρόπο θα βοηθήσετε την εκπαίδευση του τόπου, τους φοιτητές και νυν και αυτούς που θα εισαχθούν φέτος, οι οποίοι βίωσαν αυτή την κρίση του πλανήτη και αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν την χρονιά με εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης;

Με άξονα και πρακτική εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων καταβάλλαμε όλες τις δυνατές προσπάθειες για τη συνέχιση παροχής ποιοτικής ακαδημαϊκής διδασκαλίας στα υφιστάμενα μέλη της φοιτητικής μας  κοινότητας και βέβαια σε συνεννόηση με το ΥΠΠΑΝ  και τον Φορέα ΔΙΠΑΕ -χωρίς εκπτώσεις στους δείκτες και πρότυπα ποιότητας-  θα εξασφαλίσουμε με τη χρήση καλών ακαδημαϊκών πρακτικών μάθησης, όπως την υποστηρικτική και πρόσθετη διδασκαλία,  τη σταδιακή ενσωμάτωση των νέων φοιτητών μας στη κοινότητα γνώσης, έρευνας και ακαδημαϊκής πρωτοπορίας που υλοποιούν τα Πανεπιστήμια στη Κυπριακή Δημοκρατία.

5. Αυτή την πανδημία θα την χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο ερευνητικό;

Σίγουρα η αντιμετώπιση της κρίσης μας ανάγκασε να δημιουργήσουμε νέες ή και να αναπτύξουμε υφιστάμενες δομές προκειμένου να στηρίξουμε τη λειτουργία μας ή και τις επιπτώσεις της σε κοινωνικό επίπεδο. Η αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία σε συνάρτηση με τους έκτακτους πόρους και εργαλεία που κινητοποίησε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή για την έρευνα σε ιατρικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό επίπεδο θα προσδώσουν στα ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων μας μεγαλύτερη δυναμική για έρευνα, συνέργειες, συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού, ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων και νέων ερευνητών.

6. Πως ολοκληρώνεται η χρονιά και ένα πασχαλινό μήνυμα σας ως Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων;

Μας περιμένει ακόμα μια δύσκολη περίοδος ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού έτους  σε συνάρτηση και εφαρμογή των  οδηγιών και εντολών της Πολιτείας για την διαφύλαξη πρωτίστως της υγείας όλων των συμπολιτών μας και των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των τελικών εξετάσεων με  τη χρήση όλων  των εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής τους σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές, οι οποίες προσφέρουν αξιοπιστία, διαφάνεια, διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και λογοδοσία, προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά τον καλλίτερο εφικτό τρόπο η τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδος.

Θα ήθελα να ευχηθώ στα μέλη της ακαδημαϊκής μας  κοινότητας, τις οικογένειές τους και στην ευρύτερη κοινωνία του τόπου μας υγεία και ευημερία και να διαβεβαιώσω ότι τα Πανεπιστήμια θα συνεχίσουν την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή τους συμβάλλοντας  στην αναπτυξιακή προσπάθεια στον τόπο μας προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Πάφος 15.04.2020