Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων απερίφραστα καταδικάζει και εκφράζει τον αποτροπιασμό για την επίθεση, την σωματική και την ψυχολογική βία, αλλά και τον προπηλακισμό που υπέστη ο συνάδελφος Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Δημήτρης Μπουραντώνης.

Τέτοια βίαια γεγονότα συνιστούν κατάφορη υπονόμευση και παραβίαση, όχι μόνον της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ως χώρων ελεύθερης έκφρασης και ανάδειξης του πνεύματος και του πολιτισμού, αλλά και του κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας.

Ευχόμαστε η ελληνική Πανεπιστημιακή κοινότητα και η ελληνική Πολιτεία να αντιδράσουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το αποτρόπαιο αυτό συμβάν να αποτελέσει σύντομα μακρινό παρελθόν, αλλά και την  απαρχή μιας νέας εποχής, στην οποία η πνευματική και ακαδημαϊκή ελευθερία θα συνθέτουν  την αιχμή της λειτουργίας των Πανεπιστημίων, μακριά από εκφοβισμούς και απειλές, όπως αξίζει στην ελληνική Παιδεία και τον ελληνικό Πολιτισμό.

 

 

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προκειμένου να συζητήσει την πρόσφατη (26.06.2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της Ελλάδας που «επικαιροποιεί» το πλαίσιο αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως.

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι η απόφαση:

 1. Δεν «επικαιροποιεί» απλώς, αλλά μεταβάλλει ριζικά το πλαίσιο αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτώνται με σπουδές εξ αποστάσεως, σε βαθμό τέτοιο που πρακτικά καθιστά απαγορευτικές τις εξ αποστάσεως σπουδές στους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους στην Ελλάδα.
 2. Ελέγχεται ως προς τη νομική της ισχύ έναντι τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως δυνάμει πολλαπλώς παραβιάζουσα βασικές αρχές του Δικαίου και ως υπερβαίνουσα τις εκ του νόμου κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Είναι παιδαγωγικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά πολύ προβληματική. Είναι πλήρως αντίθετη με τις πρακτικές που υποστηρίζει το European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) σε σχέση με τη διασφάλιση ποιότητας στα προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης.
 4. Βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με ευρέως διαδεδομένες υφιστάμενες πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.
 5. Είναι πλήρως αντίθετη με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  η οποία αποσκοπεί στη παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης καταργώντας εμπόδια και περιορισμούς σε σχέση με το χρόνο και το χώρο σπουδών. Ως εκ τούτου, αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση σε άτομα τα οποία για διάφορους λόγους  αδυνατούν να ταξιδεύουν.
 6. Επιφέρει ζημιογόνες συνέπειες και αναστάτωση στους υφιστάμενους και νέο-εγγραφέντες φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προγραμματίσει τις σπουδές τους βάσει προϋπολογισμού και με βάση τα υφιστάμενα, πριν της αποφάσεως, δεδομένα. Πολλοί εξ αυτών θα αναγκαστούν είτε να διακόψουν τις σπουδές τους ή να μην τις αρχίσουν, με αποτέλεσμα να   απωλέσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 7. Επιφέρει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 8. Επιφέρει καίριο πλήγμα στον στρατηγικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Για τους λόγους αυτούς, η Σύνοδος:

 1. Ζητά από την Ελληνική κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Δηλώνει ότι, σε αντίθετη περίπτωση, και προς στήριξη και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των φοιτητών και φοιτητριών, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων μέσων κατά της απόφασης αυτής ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και αρχής, εθνικής ή Ευρωπαϊκής. Τα μέσα αυτά εξετάζονται ήδη.
 3. Διαβεβαιώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν ή προγραμματίζουν να φοιτήσουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών των Κυπριακών Πανεπιστημίων ότι, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ακύρωσης στην πράξη των επιπτώσεων της απόφασης αυτής.

 

 

Την Παρασκευή 03.07.2020 θα συγκληθεί από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ως προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων, η 28η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου, πέραν των μελών της Συνόδου, θα συμμετάσχουν ως επίσημοι προσκεκλημένοι ο Εντιμότατος Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) κος Πρόδρομος Προδρόμου και η Πρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη.

Μεταξύ των σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει αποτίμηση των  διαδικασιών λειτουργίας των ακαδημαϊκών εργασιών καθώς και  διεξαγωγής των  τελικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους από τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα ως συνέπεια της κρίσης της πανδημίας  και θα συζητηθεί ο προγραμματισμός και η μέθοδος  διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Καθηγητής Παντελής Σκλιάς δήλωσε: «Η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση της Συνόδου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Κυπριακή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Είναι η πρώτη μετά την πανδημία, αλλά και η πρώτη που συγκαλείται εκτός της πρωτεύουσας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα, στην πόλη της Πάφου. Σκοπός μας είναι τόσο να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας που προηγήθηκε, αλλά και να σχεδιάσουμε το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, την ποιότητα και το σεβασμό στα πρωτόκολλα υγείας. Η συμμετοχή τόσο του ΥΠΑΝ όσο και της Προέδρου του Φορέα ΔΙΠΑΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γόνιμη διαβούλευση και λήψη σημαντικών αποφάσεων».  

 

Με επιστολή του ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ευχαρίστησε τα μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίου για την υποστήριξή τους στο έργο του επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών και φοιτητών λόγω της πανδημίας του covid-19 και για τη στήριξη που παρείχαν στα μέλη της φοιτητικής τους κοινότητας στις δύσκολες αυτές συνθήκες.

ΕΔΩ αυτούσια η επιστολή του ΥΠΕΞ.

 

 

 

Τα Πανεπιστήμια, μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την πανδημία του κορονοϊού covid-19 ενημερώνουν τη φοιτητική τους κοινότητα και το ευρύ κοινό για τα γραφεία και τα μέτρα ψυχολογικής και άλλης συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών τους.

 

 • Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και στην προσπάθειά του να συμβάλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 έχει δημιουργηθεί η Πρωτοβουλία NUPSupportAgainstCV19.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου απευθύνθηκε αρχικά σε όλο το ιατρικό, παραϊατρικό, διοικητικό, και λοιπό προσωπικό των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων της επαρχίας της Πάφου.

Η τηλεφωνική γραμμή είναι πλέον ανοικτή προς όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε αυτοί διαμένουν στην επικράτεια είτε στο εξωτερικό.

Σκοπός της τηλεφωνικής γραμμής είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού και οποιεσδήποτε παρενέργειες μπορεί να έχει η πανδημία στην καθημερινότητά τους. Οι σύμβουλοι της γραμμής, υπό την εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις, χειρίζονται όλα τα περιστατικά με τον ίδιο επαγγελματισμό, τηρούν την αρχή της ανωνυμίας και δεν ζητούν οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.

Οι ώρες λειτουργίας της γραμμής στήριξης είναι: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ, 08:00 έως 20:00. 

Το τηλέφωνο της γραμμής είναι: +357 96-417024

 

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Συμβουλευτικής με την υπεύθυνη του γραφείου και Κλινική Ψυχολόγο Γεωργία Φράγκου, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cut.ac.cy/students/advisory-and-counseling/ 

 

 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Ομάδα του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς και η Ομάδα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης (KEΨΥΠΑ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορεί να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη μέσω webinars. 

Επικοινωνία:

Μόνικα Σιακού, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, Εγγεγραμμένη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: +35722713201

Παναγιώτης Παρπόττας, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Εγγεγραμμένος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: +35722713034

Γιώργος Γεωργίου, ΛΕΚΤΟΡΑΣ, Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλέφωνο: +35722713113

 

 • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) ανήκει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και αποτελεί μέρος του Προγράμματος Ψυχολογίας. Λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας, αλλά ταυτόχρονα και ως χώρος πρακτικής άσκησης των φοιτητών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Κλινικής, Συμβουλευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου. 

Στο πλαίσιο του ρόλου του αυτού, εκτός άλλων δραστηριοτήτων, το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης / ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες / υπηρεσίες ψυχομετρικής αξιολόγησης) στο κοινό και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Intercollege. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε όσους το χρειάζονται χωρίς καμία διάκριση ή προκατάληψη ως προς την εθνικότητα, πολιτισμική καταγωγή, φυλή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό ή θρησκεία. 

Οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονται κατ΄ εξοχήν  από τους Ασκούμενους στο Κέντρο Φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Κλινικής, Συμβουλευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου. 

Για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, οι Ασκούμενοι φοιτητές εποπτεύονται από κατάλληλα καταρτισμένους και εγγεγραμμένους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Επαγγελματίες Ψυχολόγους.

Επικοινωνία : Γιώτα Χριστοφόρου, τηλέφωνο: +357 22795100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.@Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

 • Πανεπιστήμιο Frederick

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων ψυχοεκπαίδευσης, υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως π.χ. διαχείρισης άγχους (μπορείτε να δείτε παραδείγματα εδώ)
 • Πρόσβαση σε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό και βίντεο που συνδέονται με θέματα ψυχικής υγείας και ευημερίας ( welfare and wellness)
 • Συμμετοχή σε αθλητικές/ ψυχαγωγικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από την Υπηρεσία Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας για σκοπούς κοινωνικοποίησης (π.χ.online τάξεις εκγύμνασης του Αθλητικού Γραφείου, Δραστηριότητες Φοιτητικών Ομίλων)

Επικοινωνία:

Δρ Λουϊζα Ιωαννίδου, Εγγεγραμμένη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, τηλέφωνο: +357 22394341, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σάντη Αντωνίου, Εγγεγραμμένη Κοινωνική Λειτουργός, τηλέφωνο: +357 22394336, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 • UClan Cyprus University

Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης παρέχεται από την Dr Vasiliki Christodoulou, Licensed Counselling Psychologist, Clinical Supervisor, License Number: 14, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το «Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης» του ΑΠΚΥ έχει σκοπό την ψυχική στήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών/φοιτητριών, ανεξαρτήτως προγράμματος και επιπέδου σπουδών. Οι συνεδρίες είναι δωρεάν για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες

Μέσω των συστηματικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, το Γραφείο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, αλλά και την ακαδημαϊκή επιτυχία.

Ψυχολόγος Γραφείου: Νάταλυ Λούμπα, Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος (Αρ. Εγγραφής: 515)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο: +357 99 007210

 

ΜΕΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Πολυμεσικο υλικο

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Δραστηριοτητες Νέα και Ανακοινώσεις